U sklopu Dana škole, dana 15. 5. 2021. nagradili smo naše najuspešnije nastavnike a dodelili smo i jubilarne nagrade našim zaposlenima.

Najuspešniji nastavnici:
Anna Kukučka (recitatori), Miroslav Jurica (istorija), Evka Karkušova (engleski), Vlado Šimek (informatika i matematika), Borislav Žarkov (matematika), Mária Kotvášová (recitatori), Zuzana Putniková (slovački), Sanja Bojković (likovno), Gordana Stanisavljević (matematika), Ana Srdić (fizika) i Danka Tomanová (za isticanje u radu).

Jubilanti:
35 godina rada: Mária Ďurkovská (spremačica)
20 godina rada: Danica Stojiljković (spremačica)
10 godina rada: Elena Omastová (nast. geografije), Jano Sabo (nast. biologije), Vlado Šimek (nast. matematike)