Vyhlásenie najlepších recitátorov z online obvodovej súťaži prebiehlo 31. marca a naša škola kvitovala.

Siedmi naši žiaci postúpili na Pokrajinovú súťaž. Sú to: druháčka Kalina Babková, štvrtáci Martin Benka, Natália Siantová, Hana Hriešiková a šiestaci Timea Stanová, Matej a Milan Hrkovci.

Blahoželáme skvelým recitátorom a ich mentorkám Márii Kotvášovej, Anne Kukučkovej a Zuzane Petríkovej.