Na prehladke postúpila mladšia folklórna skupina Vločka pod vedením Zuzany Petríkovej a Vieroslavy Válovcovej. Blahoželáme!