Dnes, 9.3.2022., odznela Obecná súťaž recitátorov. Našu školu predstavili deviati žiaci a hodnotil ich herec Miroslav Žužić z Pančeva.
Naši žiaci vyšších ročníkov boli najlepší vo svojej kategórii a obsadili prvé miesta:
1. Milan Hrk 7-2
2. Matej Hrk 7-2
3. Hana Hriešiková 5-1