Dňa 9. apríla bola usporiadaná obecná súťaž z dopravy. Naší žiaci mali výborný úspech: Blaženka Marková postúpila na oblastnú súťaž, Tijana Ušiaková obsadila prvé miesto, Jaheim Glózik obsadil druhé miesto kým Sara Brngárová, Erik Krišan a Andrej Cicka obsadili tretie miesto.