Obecná súťaž zo zemepisu bola 19.3.2022. v Uzdine.
Naši žiaci Milan Hrk 7-2 a Matej Hrk 7-2 obsadili 2. miesto (1. miesto v obci) a postúpili ďalej. Siedmačka Aleksandra Babinec 7.3 obsadila 3. miesto.
Žiakov pripravili Elena Omastová a Zorica Timotijević.