Oblastná suťaž zo slovenčiny prebiehala 8.4.2022 v Základnej škole mladých pokolení.
Predbežné výsledky sú nasledovné:
5.ročník
1.miesto – Aneta Babková – Kovačica
Filip Jonáš – Kovačica
2.miesto – David Nedelický – Aradáč
3.miesto – Dorotea Ranđelović – Padina

6.ročník
1.miesto – Matija Bokor – Padina
2.miesto – Iveta Bokorová – Padina
3.miesto – Hana Strehovská – Padina

7.ročník
1.miesto – Milan Hrk – Kovačica
2.miesto – Matej Hrk – Kovačica
Aňa Gálová – Aradáč
3.miesto – Teodora Gorančićová – Padina

8.ročník
1.miesto – Aleksa Chrťan – Padina
2.miesto – Anna Augustínová – Aradáč
3.miesto – Tiana Bíleková – Padina
Danijela Šimáková – Padina