Deň žien v tomto roku pripadol na nedeľu, tak Základná škola mladých pokolení rozhodla sa program venovaný matkám, starým mamám a vôbec všetkým ženám usporiadať v piatok, 6. marca.

VIDEO SI POZRITE TUNA.