Seminar „Razvoj testova znanja i primena u diferenciranju učenja i nastave“ je održan u našoj školi 23.5.2023.