Na republičkoj smotri horova i orkestara u Sremskim Karlovcima dana 27.5.2023. nastupili su naši hor nižih, hor viših razreda i orkestar.
Osvojili smo tri prve nagrade.
Čestitamo učenicima i mentorima Pavlu Tomašu ml. i Pavlu Tomašu st.