Naša učenica Hana Krišan 6-3 učestvovala je na Republičkom takmičenju iz fizike u Kraljevu.
Takmičenje je bilo od 8. do 10. apríla, Hani Krišan čestitamo!