Odborná porota rozhodla, že najlepšími interpretmi na tohtoročnej prehliadke spevákov v mladšej vekovej kategórii boli Dajana Pavlovová zo Selenče (1. cena), Ema Hrková z Kovačice (2. cena) a Hana Petrášová zo Selenče (3. cena). Spomedzi účastníkov v staršej vekovej kategórii odmenení sú traja chlapci: Patrik Jocha zo Selenče (1. cena), Alexander Asodi z Kysáča (2. cena) a Luka Meseldžija zo Selenče (3. cena). Konštatované bolo, že vlastne všetci sú víťazi, ale predsa bolo potrebné určiť najlepších interpretov.

Na ovogodišenjem festivalu koji je održan 30.10.2021. godine učestvovali su sledeći mladi pevači:
Gabriela Anušiaková, 2.razred ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči sa pesmama: Keby mi neboli i Keď pojdeš poľa nás.
Lea Častvenová, 4. razred KUS M.R. Štefánika v Binguli sa pesmama: Vindem na torinu i Vydala ma mamka
Naďa Červenová, 4. razred Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie, Kultúrne centrum Kysáč sa pesmama: Moj zelený veniec i Hrešila mňa moja mať
Emina Roháriková, 2.razred SKUS Slnečnica Padina sa pesmama: V hornom konci bývam i Bývalo mi dobre
Lucia Válovcová.. 3. razred ZŠ mladých pokolení v Kovačici sa pesmama: V šírom poli dážď ide i Prídi ty šuhajko
Hana Petrášová, 2. razred Komorný zbor Zvony – Selenča sa pesmama: Žalo dievča, žalo trávu i Chodievali chlapci k nám
Dajana Pavlovová, 4. razred ZŠ Jána Kollára v Selenči) sa pesmama: Videla som včera večer šuhaja i Vody, vody, veľké vody
Anita Bogdanovićová, 4. razred SKUS-u hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove sa pesmama: Na pazovskej veži i Čo sa v svete deje
Hana Ćosićová, 2 razred ZŠ Sriemského frontu v Šíde sa pesmama: Za nič mi je , za nič i Keď som bola malá, maličká
Sára Alexandra Sucháneková, 4.razred ZŠ Maršala Tita v Padine sa pesmama: A ja taká dievočka i Oči, oči, čierne oči
Iskra Stamenovová, 3. razred ZŠ Mladých pokolení v Kovačici sa pesmama: Svieti mesiac i Už sa edna ovrávaná
Anna Elena Zvarová, 7. razred ZŠ Bratstvo v Aradáči sa pesmama Keby mi neboli i Medzi dvoma háji na tej lúčky
Lenka Hodoličová, 7. razred ZŠ J. Čajáka v Báčskom Petrovci sa pesmama Vôľu nemám i Pásla Anka pávi
Stefánina Šterbová, 8. razred ZŠ T.G. Masáryka v Jáošíku sa pesmama Biela ruža prekrásnu vôňu má i Hor ulicou idem
Patrik Jocha, 7. razred ZŠ Jána Kollára v Selenči sa pesmama Keď si chcela frajera mať i Čí to domček, čí to domček
Marína Bogdanovićová,7. razred predst. SKUS-u hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove) sa pesmama Dedinka v údolí i Široký jarček, bystrá vodićka
Katarína Válovcová, 7.razred ZŠ mladých pokolení v Kovačici sa pesmama Keby ste vedeli i Odpadol mi z muškátu kvet
Alexander Asodi, 7. razred ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči sa pesmama Vysoko zornićka i A ja neviem čo mám robiť
Adriana Čížiková 8. razred ZŠ Maršala Tita v sa pesmama Svieti mesiac o pol noci i zaspievalo vtáča na kosodrevine
Hana Barcová 7. razred ZŠ Mladých pokolení v Kovačici sa pesmama Anička moja i Stálo diouča v garáde
Luka Meseldžija 6. Razred, Komorný zbor Zvony – Selenča sa pesmama Na trenčianskom moste i Hej, musel by to chlap byť
Viktoria Bačúrová 8.razred ZŠ Maršala Tita v Padine sa pesmama Po doline tichý vetrík veje i Vyriasla mi ruža na kameni.