Roditelj Adam Siroma, član Tima za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva je 17.5.2021. održao predavanje o lekovitim biljkama u IV-3. Doneo je uzorke biljaka i predstavio učenicima.
Na kraju časa urađena je evaluacija i učenicima se dopalo predavanje.