Uzeli smo dana 1. februara učešće na opštinskom takmičenju u malom fudbalu za dečake i devojčice u Debeljači.

Učenike je pripremio i vodio nastavnik Pavel Urban.

Devojčice su osvojile 2. mesto a dečaci 3. mesto.