Đak generacije/ Žiak generácie našej školy v školskom roku 2022/23 je Milan Hrk.