Dňa 27.1.2021 v miestnostiach našej školskej čítarne bol usporiadaný program venovaný žiakom, ktorí získali ceny na súbehu Čo dokáže pekné slovo. Po krátkom príhovore našej knihovníčke Evke Poliakovej Hrkovej, udelené sú ceny zo súbehu Čo dokáže pekné slovo našim najúspešnejším žiakom. Ceny žiakom udelila pani učiteľka vo výslužbe Mária Kotvášová.

1. Cenu získal Miroslav Toman (8-1)
2. Cenu získala Saňa Severínyová (8-1)
2. Cenu získala Marína Čuvárová (8-2)
3. Cenú získal Luka Stojković (6-2)
4. Špeciálne ceny získali Matej Hrk (6-2) a Milan Hrk (6-2)

Program pokračoval s vystúpením našj Hany Barcovej, ktorá nám zaspievala pieseň Asi láska, s ktorou zvíťazila na festivale Letí piesen, letí.

Na konci, pán učiteľ Miroslav Jurica udelil odmeny našim žiakom, ktorí získali ceny na súbehu Poznaj svoju minulosť.

Kvíz Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Poznaj svoju minulosť bol usporiadaný 15.12.2020 ONLINE a naší žiaci mali veľmi pekný úspech:

Viktor Kralik 7. trieda, Kovačica 3:21 100%
Marina Čuvar 8b, Kovačica 3:48 100%
Adam Farkaš, 7.2, Kovačica 4:47 100%
Stanislav Suhanek,8b, Kovačica 6:19 100%

Našich žiakov viedol profesor Miroslav Jurica.