Luka Stojković získal 3.cenu na súbehu Čo dokáže pekné slovo!
Tento súbeh každoročne vypisuje Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.
Gratulujeme nášmu siedmákovi Lukovi!