Ovih dana je održano Opštinsko takmičenje iz istorije u okviru Regionalnog centra za talente „Mihajlo Pupin“, Pančevo.
Naše učenice Aleksandra Babinjec i Anđela Bekić plasirale su se na Regionalno takmičenje.
Aleksandra Babinjec pisala je rad o dr Janku Buliku a Anđela Bekić o istoriji Kovačice.
Mentorka je profesorka istorije Zuzana Kutale.