U petak 19.3.2022. održana je okružna smotra recitatora u Kovinu.
Sva tri naša predstavnika plasirala su se na viši – pokrajinski nivo takmičenja!
Naši recitatori su Matej Hrk, Hana Havjar i Milan Hrk.