U Padini je dana 12. septembra 2019 održan Stručni skup – konferencija u organizaciji Nacionalnog Saveta Slovačke Nacionalne Zajednice i Pedagoškog Zavoda Vojvodine.

Svoje predavanje imali su i Anna Hrkova i Vlado Šimek, koji su predstavili digitalne uređaje naše škole i rad sa njima u nastavi kao i međunarodni projekat realizovan u više država „Vybrané slová bez (m)učenia“ u kome su učenici koristili veći broj WEB 2.0 alata.

Tatjana Brezinova, Svetlana Kocić i Darina Poljak su predstavile multimedijalni čas „False Friends/ Falsche Freunde“ koji je uključio engleski jezik, nemački jezik i informatiku a sve na dva jezika – slovačkom i srpskom, na kome su učenici petog razreda uz aktivnu upotrebu IKT uređaja uvežbavali dva jezika odjednom.