Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 17. novembra 2015 odovzdala Základnej škole bratov Novákovcov v Silbaši interaktívnu tabuľu a bim projektor do kabinetu slovenského jazyka.

 

Odmenu v hodnote 123.000 dinárov si zaslúžil Miroslav Hložan, tamojší učiteľ triednej výuky, ktorý pracuje v kombinovanej triede so žiakmi s vyučovacou rečou slovenskou. Na súbeh Vypracovanie ukážkových hodín po slovensky zaslal 4 ukážkové hodiny, v ktorých  používal IK technológie. Vzorné hodiny sa môžu využívať na hodinách  slovenčiny, prírody a spoločnosti, matematiky, fyziky, chémie, dejín, technického vzdelávania, ekológie, taktiež na triednických hodinách, občianskej výuke a na rodičovských poradách. 

Práce hodnotila porota v zložení: Tatiana Naďová, riaditeľka pivnickej školy, ako predsedníčka, Svetlana Zolňanova, koordinátorka pre vzdelávanie NRSNM a Darina Poliaková, informatička na ZŠ v Kovačici a v Sámoši, ako členky. Porota rozhodla úhrnou sumou 121.000 dinárov odmeniť najúspešnejšie práce. Finančné odmeny v hodnote 10.000, 7.000 a 3.500 dinárov získalo 11 učiteľov. Všetky práce budú zverejnené na webovej stránke NRSNM a ASP. 

Prvú cenu získala práca Lektúra sa píše sama (slovenský jazyk, literatúra a informatika), ktorú vypracovala Anna Hrková na tretiu cenu práca Janka Takáča z občianskej výchovy