Danas smo priveli kraju projekat „Lekovito bilje“.

Nosilac ovog projekta bila je naša škola a projekat su podržali i naši sponzori: Fabrika šećera „Sunoko“, poslastičarnica Pelivan, cvećara Nataša, Institut „Josif Pančić“, kao i roditelji naših učenika.

Dodela diploma i zahvalnica bila je održana danas …

Pohvale i nagrade dobili su:

Timski rad
3. recepti 3-2
2. sađenje biljaka 4-3
1. sađenje biljaka 1-3
1. sađenje biljaka + video i prezentacija 6-2

Pojedinačni radovi

Pohvala:
Oliver Poljak 5-3 – likovni rad
Petraš Andrea 7-1 – likovni rad
Damjan Putnik 6-1 -sveska za projekte
Marina Omastova 8-2 – prezentacija

Nagrada:
3.Miroslav Benka 6-1 – sveska za projekte
Hana Barca 6-1 – predavanje i mape uma
Maja Pribelja 6-1 – predavanje i mape uma
2.Aleksandra Venjarski 5-1 – likovni rad
1.Luka Stojković 6-2 – prezentacija

1.mesto Kornelia Žolnai – 8-2 – herbarijum
2.mesto Hana Špringelj 5-1 – herbarijum

Prezentacija a predavanjem

Niži razredi:
3.Filip Živković 4-3
Lena Černoš 4-3
2.Gabriel Stano 1-2
1.Emilija Ostojin 4-3
Dorotea Magdu 4-3

Viši razredi:
3.Katarina Valovec 6-2
2.Matej Hrk 6-2
Milan Hrk 6-1
1.Timea Stano 6-1
1.Aleksandra Babinec

Nastavnici

Pohvale za učešće dobili su:
Jarmila Halupova
Ana Čipkar Farkaš
Katarina Karkušova
Ivanka Mravik
Katarina Šimak
Zuzana Svetlik
Zuzana Petrikova
Katarina Pavela
Gordana Stanisavljević
Olivera Sladeček
Ana Kukučkova
Slađana Radojković
Evka Omasta
Jan Sabo
Zuzana Putnik
Darina Doša Stano
Anna Hrkova
Anička Bireš

Roditelji
Ostvarena je izuzetna saradnja sa roditeljima:
Magdu Snežana
Siroma Adam