Poštovani učenici i roditelji, sa učenicima u drugom ciklusu osnovne škole smo od 30.11.2020. počeli sa nastavom na daljinu.

Naša škola je za platformu za učenje na daljinu odabrala Google učionicu i neophodno je da svi učenici imaju Google nalog (gmail).

Učenici treba da prate i nastavu putem platforme za učenje na daljinu koju organizuje nacionalni savet Slovaka, kao i TV nastavu putem RTS-a i lokalnih televizijskih kanala.

Za svakodnevnu komunikaciju nevezanu za nastavu sa nastavnicima se najviše koristi Vajber a sva obaveštenja možete pratiti u Vajber grupama svojih odeljenja (samo one koje vode vaše odeljenjske starešine), na školskom sajtu i na Facebook stranici naše škole.

Prvo polugodište se završava 18.12.2020. a predlozi zaključnih ocena će učenicima biti saopšteni do 14.12.2020. da bi već od 15.12.2020. bilo omogućeno nezadovoljnim učenicima da poprave zaključne ocene u školi.

Drugo polugodište bi trebalo da počne 18.1.2021.