U ovoj sekciji ćete naći sve informacije od najranijih zapisa sve do dana današnjeg. Naša škola ima veoma bogatu istoriju i potrebno je dosta vremena i znanja da se svede na sažet sadržaj.