O školi

 

 

 

Osnovna škola „Mlada pokolenja“ Kovačica je osnovana 1803. godine, neposredno po osnivanju mesta Kovačica. Osnovna škola dobija svoju novu zgradu 1961. godine i puštena je u funkciju naredne godine od drugog polugodišta. Škola ima fiskulturnu salu, biblioteku, multimedijalnu učionicu, kabinet informatike, trpezariju sa kuhinjom. Ime „Mlada pokolenja“ škola nosi od 1963. godine,  početkom osamdesetih godina prošlog veka bila je preimenovana u osnovnu školu Edvard Kardelj, da bi joj 1990. godine bilo vraćeno ime, koje nosi i danas.

 

Naša škola se nalazi u samom centru Kovačice. Škola je prostrana, privlači svojom urednošću i odiše prijatnom i toplom atmosferom a 2003. godine je naša škola proslavila 200 godina od svog osnivanja.

 

Škola je i jedna od osnivača tzv. Kola bratstva, u kojem su uzele učešće više od desetak škola sa teritorije bivše Jugoslavije, i jednom godišnje na susretima škola prezentovale svoj rad. Naša škola, kao ustanova i njeni radnici, je dobitnica mnogih nagrada i priznanja, za promociju naše vaspitno- pedagoške ustanove u zemlji i u inostranstvu, izdovjićemo samo neke:

2016/2017 školske godine- Oskar za osvojeno 1. mesto na Međunarodnom festivalu kreativnog i edukativnog filma.

2017/2018 školske godine- Oskar za osvojeno 2. mesto na Međunarodnom festivalu kreativnog i edukativnog filma.

2017/2018 školske godine- osvojeno 2. mesto sa filmom Festival nauke na Festivalu filma djece i omladine u Zenici

2016/2017 školska godina- Osvojene nagrade za prva 3. mesta na republičkim takmičenjima iz srpskog kao nematernjeg jezika, slovačkog jezika, hemije, istorije, sporta, hora i orkestra, engleskog jezika, likovne kulture i informatike.

Nastavnici iz naše škole su dobijali i značajne nagrade iz oblasti pedagoškog rada, kao naprimer:

Međunarodna nagrada Samuela Tešedika(međunarodna nagrada za značajan uspeh nastavnika) koju je 2015 godine osvojio nastavnik Pavel Tomaš nastavnik muzičke kulture i jedan od osnivača dečjeg festivala za decu „Letí pieseň, letí“, 2016. godine nastavnica Darina Poljak profesorka informatike a 2017. godine Maria Kotvašova profesorka slovačkog jezika i pisac, koja za 20. godina izdala 8 knjiga za decu i omladinu.

Od 2004. godine škola je postala članica Međunarodnih škola mira, koje neguju nenasilnu kulturu ponašanja a od 2011. je nosilac plakete Škola bez nasilja, čiji je glavni cilj takođe nenasilno rešavanje konflikata. Aprila 2016. godine škola je dobila i sertifikat partnera „Oracle akademije“, neprofitne organizacije, čiji je cilj edukacija mladih u oblasti kompjuterske tehnologije, čime je omogućeno da učenici škole savladaju razne svetske priznate programe, pošto je ova organizacija među najpriznatijim IT kompanijama u svetu.

 

Škola radi kao samostalna ustanova, bez područnih jedinica, a nastava se odvija dvojezično na srpskom i slovačkom nastavnom jeziku. Škola ima i odeljenje dece sa posebnim potrebama i odeljenje dece sa autizmom, gde se nastava realizuje na srpskom nastavnom jeziku. U školi je organizovan i produženi boravak za decu iz naše škole. Nastava se odvija u dve smene i kabinetskog je tipa. Školu pohađa 440 učenika, koji su raspoređeni u 27 razreda.

 

Osnovna škola „Mlada pokolenja“ ima veliki značaj za naše mesto, pošto je glavni organizator i nosilac naučnih, kulturnih, sportskih događanja, kao i mnogih radnih, humanitarnih i ostalih akcija na nivou mesta. Iz naše škole su izlazile mlade generacije, koje bi uglavnom tu ostajale, delovale i time doprinosile razvoji svog mesta.

 

Zaposleni- nastavnici, direktor, sekretar, knjigovođa, psiholog, pedagog, defektolozi, administrativni radnik, bibliotekar, medicinska sestra, spremačice, kuvarice, ložač, domar, školski policajac u našoj školi, se trude da škola ima zaslužen ugled u svojoj sredini i zauzme u njoj značajnu ulogu.

 

Stalni zadaci naše škole:

        Negovanje kulture i kulturne tradicije

        Škola bez zidova- integracijadece sa posebnim potrebama

        Negovanje pozitivne klime u školi

        Savremena i kvalitetna nastava

 

        Otvorena škola: razvijanje saradnje škola-učenik-roditelj-lokalna sredina.

 

Tajna životnog uspeha nije raditi to što volim, već voleti to što radimo.