Школа презентује своје активности и дешавања путем више средстава јавног информисања. Пре свега оставарује се сарадња са дечијим часописима Словачке националне мањине, као и са Просветним прегледом. Све релевантне активности на нивоу школе пропрати локална радио – телевизија ОК Ковачица, која поједине садржаје пласира и кроз таласе РТВ Нови Сад. Програм школског маркетинга подразумева и вођење школског сајта и благовремено обавештавање и информисање ученика, родитеља и сарадника у локалноној средини.

Циљеви и задаци:
• праћење и извештавање о активностима организованим у школи;
• праћење и извештавање о активностима ван установе у којима школа учествује;
• сарадња са свим тимовима и стручним већима и извештавање о њиховим активностима;
• израда летописа;
• ажурирање сајта школе.

ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ
Јелена Лукић, проф. Српског језика (Просв.преглед)
Taтјана Брезинова, проф. Енглеског језика (Vzlет)
Катарина Каркушова, проф. Разредне наставе (Zornička)
Данка Томанова, референт за правне, кадровдке и административне послове (РТВ ОК)
Котвашова Мариа, проф. Словачког језика (Матица Словачка, Hlas ľudu, Vzlет)
Ленхартова Зузана, проф. Словачког језика (Национални савет Словака, Vzlет)
Ањичка Биреш, директорка
Ана Хркова, проф. Словачког језика школски часопис и сајт
Дарина Пољак, проф. Информатике и рачунарства
Јанко Такач, педагог сајт школе
Светлана Коцић, проф. Немачког језика школски часопис
Јарослав Млинарчек, представник родитеља