Osnovnu školu „Mlada pokolenja“ u Kovačici su u četvrtak 28. februara posetili predstavnici ambasade SAD u Beogradu.

Naši gosti su iz organizacije “Spirit of America” i tom prilikom su našoj obrazovnoj ustanovi donirali nastavna sredstava.

VIDEO  (SR)                VIDEO (SK)

Do základnej školy Mladých pokolení v Kovačici v posledný februárový deň zavítali zástupcovia amerického veľvyslanectva v Srbsku, ktorí zároveň so sebou priniesli vzácne dary.