U sklopu nastavnog predmeta Projektna nastava, naši ćetvrtaci su minulog utorka posetili vatrogasni dom i željezničku stanicu.

Četvrtake su vodile njihove nastavnice Zuzana Svetlik, Zuzana Petrik, Kata Pavela i Darina Doša Stano.

U vatrogasnom domu ih je dočekao komandir Vladimir Mađarev a na željeznikoj stanici otpravnica Marina Lotina.