Akcija spremanja Kovačice održana je u nedelju 23.4.2023. Članovi ekološke sekcije naše škole su se priključili akciji.