Osim časova redovne, dopunske i dodatne nastave, radi se i po sekcijama. Kod nastavnika Miroslava Jurice petaci su na istorijskoj sekciji radili plakat i prezentaciju na temu starog Egipta …