Naše folklorne grupe – starija i mlađa – bile su minulog četvrtka na Pokrajinskoj smotri folklora u Vrbasu.
Mlađu grupu vode nastavnice Zuzana Petrik, Vieroslava Valovec i Darina Doša Stano a stariju grupu vodi nastavnik Pavel Urban.