Obecná vedomostná súťaž žiakov vyšších ročníkov Čo vieš o zdraví? prebiehala v piatok, 5. apríla, v Základnej škole Mladých pokolení.

Súťaž sa koná v organizácii Červeného kríža Kovačica.

VIDEO RTV OK