Međunarodni dan maternjeg jezika (engl. International Mother Language Day) se obeležava svake godine 21. februara širom sveta. Osnovni cilj je da se podigne svest o značaju maternjeg jezika i multilingvizma. Ovaj dan je uspostavljen 1999. godine od strane UNESKO-a a obeležava se redovno od 2000. godine.

Kao i svake godine i naša škola se pridružila obeležavanju ovog značajnog datuma – održavanjem prigodnih nastavnih časova i posetom naših učenika zgradi opštine Kovačica.