Matica slovenská v Srbsku aj tohoto roku pre všetkích prvákov slovenských tried zabezpečila pre začiatok školského roku tašku a školský príbor.