Dana 5.10.2021. u organizaciji Učeničkog parlamenta održane su kreativne radionice iz likovne kulture kojima su rukovodile učenice Marija Tornjoš i Hana Barca.

Kreativne radionice održane su u odeljenju I-1 i III-1 kod učiteljica Ane Kukučkove i Zuzane Svetiklove.