Slovenská Evanjelická a.v. cirkev Kovačica darovala všetkím žiakom maľovanky Vymaľuj si Bibliu.
Ďakujeme zborovému pánovi farárovi Martinovi Bajzovi, zborovej správe a pani učiteľky náboženstva Ane Srdićovej. Žiaci sa darčekom veľmi potešili.