U petak 8.10.2021. održan je svečani prijem prvaka u Dečiji savez.

Prvake su ove godine preuzele učiteljice Ana Kukučka, Vieroslava Valovec i Slađana Radojković.