Svoj strom generácie už majú aj žiaci prvého ročníka kovačickej základnej školy. Sadenicu a krátke edukačné chvíle im poskytlo Ekologické hnutie obce Kovačica v pondelok 4. októbra.

Dnes 4.10.2021 naší žiaci prváci zasadili STROM GENERÁCII. Strom naším žiakom darovalo Ekologické hnutie Obce Kovačica, ktorím veľmi ďakujeme na spolupráci.

Danas su naši učenici prvaci zasadili DRVO GENERACIJE. Sadnicu je doniralo Ekološki pokret Opštine Kovačica kojima jako zahvaljujemo na saradnji.