Včera sa v sieni Domu kultúry 3. októbra v Kovačici uskutočnil príležitostný kultúrno-umelecký program, ktorým kolektív Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici oslávil Deň školy.

Po úvodnom príhovore Aničky Bírešovej, riaditeľky školy, v bohatom programe, v ktorom sa podávala krása na plné dúšky, vystúpili najprv najmladší členovia žiackeho kolektívu, ktorí pod taktovkou svojich triednych učiteliek Anny Čipkárovej Farkašovej, Kataríny Karkušovej a Olivery Sládečekovej predniesli krátke tanečné formy. Neskoršie boli pochválení pedagógovia a ich žiaci, ktorí na pokrajinských a republikových súťažiach dosiahli vynikajúce úspechy. Boli to žiaci Matej Hrk, Elena Straková, Hana Hriešiková, Martin Benka a Natália Siantová (recitátori), Hana Barcová, Katarína Válovcová, Tina Vesteková a Mária Magdaléna Torňošová (hudobná kultúra- sólo spev), Vesna Masáryková, Andrej Majdlík, Igor Čížik, Denis Ďuriš a Patrik Cicka (slovenský jazyk), Milinka Glózik, Igor Čížik a Una Brtková (srbčina ako nematerinský jazyk), Sara Lenhartová a Viktor Brtka (výtvarná kultúra-karikatúra), Svetlana Farkašová, Katarína Petrášová, Ivana Pataková, Sara Válovcová, Kristina Cekićová, Elena Straková, Magdalena Žolnajová, Gabriela Čížiková, Stefany Čerňošová, Igor Urban a Ivan Benka (telesná výchova-atletika), členovia žiackeho speváckeho zboru a orchestra a folklórna skupina nižších a vyšších ročníkov. Program moderovali prof. Mária Kotvášová a prof. Ján Chrťan.

Deň školy učiteľský kolektív kovačickej ZŠ využíva aj na stretnutie s bývalými kolegami a pracovníkmi, ako i na vyprevadenie kolegov do zaslúženej penzie. Pri slávnostnom chutnom obede v reštaurácii Glamour, ktorého sa okrem vedení ZŠ zo susedných dedín zúčastnili aj hostia z Aleksandrovca v čele s riaditeľom Mihajlom Milinčićom, riaditeľka školy Anička Bírešová, odovzdala príležitostné darčeky pedagógom a pracovníkom kovačickej ZŠ, ktorí svojím úsilim prispeli k úspešným mimoškolským aktivitám, výnimočným úspechom žiakov na rôznych súťaženiach a pod. Boli to profesori Saňa Bojkovićová, Zuzana Petríková, Pavel Tomáš st, Milica Žigić Uštević, Vlastislava Kirićová, Anna Kukučková, Mária Kotvášová, Anna Hrková, Pavel Urban a právnička Jarmila Šipická.

Tohtoročnými jubilantmi sa stali prof.: Anna Kukučková, ktorá v škole pracuje 35 rokov, Eva Poliaková-Hrková (20), Želimír Babinec (20), Zlatko Severíny (20), Miroslav Tomáš (10), Rastislav Ušiak (10) a Miroslav Koreň, školský majster (10).

Vyberanými veršami slávnostne do zaslúženého dôchodku vyprevadili učiteľku Annu Farkašovú ako i školskú upratovačku Annu Babincovú.

O príjemnú a veselú náladu oslavy Dňa školy sa postaral kovačicko-padinský orchester a jeho hudobníci Michal Brezina a Vladimír Ďuriš.

PREVZATE OD HL.RS