Ďakujeme našej bývalej spoluobčanke Blaženke Džindovej (r. Pavlisovej) ktorá už dlho žije v Spojených štátoch amerických a ktorá v mene svojho zosnulého otca a nášho bývalého učiteľa a športovca Juraja Pavlisa darovala našej škole peňažnú donaciu pre kúpu vybavenia pre telesnú výchovu. Na fotografii sú žiaci s loptami, sieťou a semaforom pre volejbal …