Dramska sekcija OŠ „Mlada pokolenja“ počela je sa radom.
Učenici su pokazali veliko interesovanje za ovu vrstu umetnosti , kao i svoje odlične glumačke (i akrobatske) sposobnosti.
Nakon početne audicije, gde smo se uverili u njihov talenat, biramo glumce za prve uloge u školskoj predstavi.