Drvo generacije su i ove godine sadili učenici prvog razreda
Sadnja je održana u sklopu Dečje nedelje, dana 7.10.2019.