Pred začiatkom nového škoslekého roka, nainštalované sú dve nové interaktívne tabuľe financované Úradom pre Slovakov žijúcich v zahraničí. Jedna je nainštalovaná v kabinete dejepisu a druhá v kabinete chémie.
Kolektív a žiaci Základnej škola mladých pokolení je vdačný Úradu pre Slovakov žijúcich v zahraničí, ktorý už dlho pomáha našu školu!