Žiaci 5-1 a 5-3 triedy 13.09.2019 mali hodinu biológie s pani uciteľkou Vierkou Hlavatovou v prírode.
Na tejto hodine sa žiaci priamo v prírode naučili čo všetko skúma biológia a vyskúšali, čo je potrebné pri pozorovaní a skúmaní v priíode. Žiaci používajúc ďalekohľad a lupy s veľkou radosťou pozorovali rastlinky, živočíchy, huby, lišajníky.
Taktiež si tieto krásne živé bytosti i vyfotili.