U ovom članku pogledajte raspored termina za razgovore roditelja sa nastavnicima ove školske godine.

Ana Kukučka PETAK U VREME TREĆEG ČASA
Vijera Toman ČETVRTAK U VREME DRUGOG ČASA
Gordana Stanisavljević PETAK U VREME PETOG ČASA
Katarina Šimak ČETVRTAK U VREME TREĆEG ČASA
Jarmila Halupova SREDA U VREME ČETVRTOG ČASA
Ivanka Mravik UTORAK U VREME PETOG ČASA
Zuzana Svetlik UTORAK U VREME TREĆEG ČASA
Zuzana Petrikova ČETVRTAK U VREME PETOG ČASA
Kata Pavela UTORAK U VREME ČETVRTOG ČASA
Ana Čipkar Farkaš UTORAK U VREME TREĆEG ČASA
Katarina Karkuš UTORAK U VREME ČETVRTOG ČASA
Olivera Sladeček PONEDELJAK U VREME DRUGOG ČASA
Evka Omasta UTORAK U VREME ČETVRTOG ČASA
Maria Kotvašova UTORAK 10:00 – 11:00 / 15:40 – 16:00
Sanja Bojković UTORAK U VREME ČETVRTOG ČASA
Darina Poljak SREDA U VREME ŠESTOG ČASA
Vlado Šimek SREDA U VREME TREĆEG ČASA
Zuzana Lenhartova SREDA U VREME PETOG ČASA
Vlastislava Kirić ČETVRTAK U VREME ČETVRTOG ČASA
Zuzana Putnik PONEDELJAK U VREME ŠESTOG ČASA
Katarina Mikulić PONEDELJAK U VREME ČETVRTOG ČASA
Jan Tomaš UTORAK 9:20-10:00 ILI 14:50-15:30
Anna Hrkova UTORAK U VREME ČETVRTOG ČASA
Ana Kokavski SREDA U VREME SEDMOG ČASA
Zorica Timotijević PETAK U VREME TREĆEG ČASA
Nenad Grozdanić PETAK ILI UTORAK U VREME VELIKOG ODMORA
Ušjak Rastislav PONEDELJAK U VREME SEDMOG ČASA
Miroslav Tomaš PONEDELJAK U VREME ČETVRTOG ČASA
Ana Srdić ČETVRTAK U VREME TREĆEG ČASA
Svetlana Kocić PETAK U VREME ČETVRTOG ČASA
Vierka Hlavati SREDA U VREME DRUGOG ČASA
Karkuš Evka SREDOM (kad radi u razr.nastavi) U VREME TREĆEG ČASA
Tatjana Brezinova UTORAK 12:30 (kada se ide popodne)
Jožo Farkaš UTORKOM U VREME PETOG ČASA
Zuzana Kutalek SREDA U VREME ČETVRTOG ČASA
Elena Omasta PETAK U VREME ČETVRTOG ČASA
Jelena Lukić UTORAK U VREME PETOG ČASA
Jan Sabo PONEDELJAK U VREME ČETVRTOG ČASA
Evka Poljak Hrkova UTORAK POSLE SEDMOG ČASA
Tomaš Pavel UTORKOM U VREME DRUGOG ČASA
Urban Pavel SREDA U VREME ČETVRTOG ČASA
Želmira Svetlik ČETVRTAK U VREME TREĆEG ČASA
Darina Doša Stano SREDA U VREME DRUGOG ČASA
Ana Babkova PETAK U VREME ŠESTOG ČASA
Slađana Radojković ČETVRTAK U VREME DRUGOG ČASA
Marina Babkova ČETVRTAK U VREME ČETVRTOG ČASA
Ljiljana Šajn SREDA I PETAK POSLE SEDMOG ČASA
Miroslav Jurica PETAK U VREME SEDMOG ČASA