Školsko takmičenje iz matematike održano je 3.12.2021. Nastavnici koji su organizovali takmičenje su Zuzana Svetlikova, Zuzana Petrikova, Kata Pavela, Katarina Karkuš, Jarmila Dudaš, Ana Čipkar Farkaš, Vlado Šimek, Katarina Mikulić, Borislav Žarkov i Jano Tomaš. Učestvovali su učenici od 3. do 8. razreda, ukupno: 61 učenik.

Razred Ukupno:
3. 17
4. 10
5. 10
6. 8
7. 10
8. 6

Niži i viši razredi su rešavali zadatke od 12:00 do 14:00 u kabinetima: istorija, tehničko, fizika i hemija. Učenici su dobili po 5 zadataka za svaki uzrast, odnosno razred i rešavali za 120 minuta. Svaki zadatak donosi 20 bodova, maksimum 100 bodova. Dok su učenici rešavali zadatke dežurali su nastavnici.

Najuspešniji učenici bili su:
III razred
Karol Lukač, Olga Sianta, Matej Hudec i Kristijan Šulek
IV razred
Vasil Barca, Dušan Urban Husarik, Iva Lotina i Vladimir Đuriš
V razred
Filip Jonaš, Filip Živković i Vanesa Venjarski
VI razred
Jovana Lina Šajn, Hana Krišan i Nemanja Radu
VII razred
Lara Lotina, Aleksandra Babinjec, Luka Stojković i Ivana Stvorec