Literárne úspechy kovačických základoškolákov

Home/Kategorije/Naše úspechy/Naši uspesi, Školské správy/Školske vesti/Literárne úspechy kovačických základoškolákov

Na Základnej škole Mladých pokolení sa láska k písaniu pestuje od najnižších ročníkov.

Práce žiakov, naimä na vyšších ročníkoch, sa dostávajú aj do rôznych literárnych súťaží, nielen v Srbsku, ale i v záhraničí, odkiaľ si pravidelne prinášajú aj rôzne odmeny.

VIDEO RTV OK