Vo štvrtok 13. decembra sa na ZŠ Mladých pokolení uskutočnil už tradičný literárno-scénický večierok. Večierok organizovali učiteľky Zuzana Lenhartová, Mária Kotvášová Jonášová, Vlasta Kirićová a Anna Hrková. Konferansu mali na starosti Magdaléna Torňošová a Anna Ďurišová.

Program je otvorený filmom. Išlo o víťazný film našej školy, odmenený prvou cenou na republikovom festivale a treťou cenou na medzinárodnom festivale kreatívnych a edukačných filmov.

Nasledovné minúty boli venované našim úspešným literátom. Možno si niekto myslí, že literárny úspech nestojí za reč. Daj sa mi svete, napísať sloh. Ak je to také jednoduché, nech sa páči. Napíšte. Niekde sme sa dočítali, že pracovať sa učí pracovaním, čítať čítaním a písať písaním. No ten kto chce v písaní uspieť, musí okrem písania aj veľa čítať, musí byť všímavý, rozhľadený, musí mať bujnú fantáziu a obrazotvornosť. Iba veľká drina, rovnako ako v každej práci, prináša úspech. A naši literáti sa ním môžu pochváliť.

Po básnickom segmente vypočuli sme si tohtoročné druhoumiestnené speváčky Katarínu Válovcovú a Tinu Vestekovú. Po piesňach sme sa vrátili na recitácie. Recitátori svojmu prednesu venujú veľa času. Recitácia je iba slovo, avšak prednes recitácie si vyžaduje hodne práce. Je to proces hľadania výrazu pre slová a svet, ktorý je za nimi. Pri prednese recitátor musí cítiť svet za textom, vidieť ho a predniesť podľa vlastnej intuície a citovosti. Vypočujeme si recitátorov Ivora Brtku, Igora Čížika a Unu Brtkovú, ktorí sa z obecnej súťaže ako najlepší dostali na regionálnu súťaž.

Nasledovný segment bol venovaný hudbe. Náš šiesták Mihailo Pešić nám zahral na gitare.

Vlani na literárnej súťaži Prečo mám rád slovenčinu, zo 116-ich prác odmenili 12 a medzi odmenenými boli aj práce troch našich žiakov: Miroslava Tomana, Ruženky Cickovej a Valentíny Chalupovej. Pochválená bola aj práca Andrey Petrášovej. O niekoľko dní bude vyhodnotenie súťaže Čo dokáže pekné slovo. Cenou sa ovenčila aj naša Milinka Glóziková. Vypočuli sme si teda niekoľko literárných textov a po ních sme počuli piesne z festovalu Rozspievané klenoty a speváčky Hanu Barcovú a Máriu Magdalénu Torňošovú.

Nasledovný segment bol venovaný úspechom na Rozhlasovej súťaži recitátorov v Novom Sade. Matej Hrk v prednese poézie obsadil tretie miesto a Elenka Straková v prednese prózy získala prvú cenu.

Potom sme sumovali daľšie výsledky práce a úspechy naších žiakov. A tých na našej škole bolo hodne a obdivuhodných. K ním zaraďujeme aj úspech Ekologickej odbočky. V celovojvodinskom podujatí Čistejšie a zelenšie školy naša škola získala pozoruhodné ocenenie. Najúspešnejší žiaci v zbere papiera, plechovíc a plastov, so svojou mentorkou Evkou Omastovou pobudli na jednodňovom výlete na Fruškej hore. Dnes by sme chceli spomenúť aj ostatných úspešných žiakov, ktorí sa zúčastnili tejto akcie. Poprosili sme profesorku Evku Omastovú, aby prečítala ich mená.

Kedže sme očakávali sviatky, do programu sme zaradili aj príspevok biblickej odbočky o vianočných zvykoch. Pripravili ho Dragana Nanićová a Patrik Cicka.
Nasledovala prezentácia výsledkov z medzinárodnej súťaži KREF pre detský hraný film naši bývalí žiaci, ako inak získali prvé miesto za film Pop Ćira a pop Spira. Autorr filmu, režisér, kamerama, scénarista a montažér bol Boris Šiška. Ako narátor sa zjavuje Andrej Murtin a hrali Luka Đurin, Miljan Janto, Jana Vereská, Ivana Marková, Darina Tomanová, Miluška Čuvárová, Ivana Bešková a Kristian Balček. Všetkým srdečne gratulujeme k úspechu. Pozreli sme si odmenený film.

Filmom sme začali a filmom sme aj ukončíILI hudobno-scénické pásmo. Na jeho príprave sa podieľali Mária Kotvášová, Zuzana Lenhartová, Vlastislava Kirićová, Anna Hrková, Anna Srdićová a Pavel Tomáš.

Pozrite si aj:

VIDEO RTV OK