Memoriálne stredisko Janka Bulíka
Kovačický kalendár 2022
Kovačica

Literárny súbeh LIST KOVAČICI K 220. NARODENINÁM

Vážení,

vyzývame Vás na spoluprácu pri vydávaní Kovačického kalendára 2022, ktorým zaznamenáme 220. narodeniny našej Kovačice.

Preto Vás prosíme, aby ste pre na úrovni celej školy vypísali Literárny a výtvarný súbeh.

Téma Literárneho súbehu je: LIST KOVAČICI K 220. NARODENINÁM.

Formy vyjadrovania sú všetky literárne formy: báseň, rozprávka, poviedka… Rozsah: 1-2 strany. Téma Výtvarného súbehu je: MOJA KOVAČICA 220 ROČNÁ. Výtvarné techniky: všetky, aj počítačové techniky. Najlepšie by bolo aby aj literárne aj výtvarné práce boli zaslané do konca tohto školského roku. Spoločne vytvoríme komisiu pre oba súbehy a najlepšie práce budú uverejnené v Kovačickom
kalendári na rok 2022. Najlepšie práce budú vystavené na spoločnej výstave v škole/Galérii Insitného umenia.

Ďakujem za spoluprácu

Pavel Matúch
redaktor Kovačického kalendára