Vyhodnotenie súbehu NRSNM Moji slovenskí predkovia bolo 17.11.2022.
Naša  Jana Čížiková zo 7.-2 získala 3. cenu.
Gratulujeme!